ဆက်သွယ်ရန်

ဇာတ်ကားကြည့်ရှုရန်အတွက် Member ဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။  Member ဝင်ကြေးမှာ တစ်လလျှင် ၃၀၀၀/ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။Member ဝင်လိုပါက Viber Ph no. 09980878788သို့ ဆက်သွယ် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုပါက စုံစမ်းနိုင်ပါသည်