အပင်အောက်မှာ ဆော်လေးဖင်နှစ်လုံးကို ပင့်ပင့်ပြီး အပေါ်ကဆောင့်ခိုင်းတဲ့ ဘဲကြီး

Leave a Reply